Menu

Beretning for 2018 v/ generalforsamling 2019

Beretning

 

Bestyrelsen.

 

Det var praktisk talt en ny bestyrelse som tog over efter at Jack Kyhe valgte at stoppe som formand ved sidste generalforsamling. Eskil Mygind blev valgt som formand men blev desværre ramt af sygdom i sommers, og har således været fraværende lige siden. Formandsposten har derfor været delt mellem den resterende bestyrelse.

 

Endvidere har vi har været hårdt ramt på manglende bestyrelsesmedlemmer, da Anders Bøgelund og Anders Aaskov stoppede midt i en valgperiode. Kim Duvander tilbød derfor at hjælpe bestyrelsen, hvilket vi sagde ja tak til.  Vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen, da vi har været meget afhængig af hinanden i dette her år uden formand og manglende bestyrelsesmedlemmer. Hvis man må klappe sig selv lidt på skulderen, så synes jeg faktisk vi har klaret det OK. J

 

Udover det besluttede vi på sidste generalforsamling at betale os fra opgaven som kasserer, idet vi ikke kunne få valgt en frivillig til denne post. Det har været en stor opgave for Lisbeth da hun ikke har megen kendskab til klubben, så vi besluttede os for at nedsatte et økonomiudvalg bestående af Carsten Lindholm, Aage Nielsen og Lisbeth, til rigtig stor hjælp for Lisbeth. Vi har også fået styr på kontingentbetalingen, regningerne sendes ud automatisk og der er blevet sluset ud blandt medlemmerne.

 

Øens hold stævner – vi har været så heldig at afvikle to øens hold stævner i 2018. Det er altid en fornøjelse med disse stævner, da fodbolddrengene har en kanon god weekend, og der er STOR ros til den måde som Ringe Boldklub afvikler stævnerne på. Det er gode penge til klubben, og vi er bevidste om at vi selvfølgelig er afhængig af alle de frivillige hjælpere vi har i klubben uden dem/jer, kunne vi ikke afvikle disse stævner.

 

Udover øens hold har vi også afviklet et hockeystævne i efteråret 2018 for udviklingshæmmede. En god oplevelse for alle og for dem som hjælper til ved disse stævner. De er så søde og rare, elsker flæskesteg og 3-farvet is. J Samtidig også et godt signal over for vores børn og unge mennesker i klubben.

På trods af vi har fået 4 pigehold i klubben, så er medlemsstigningen i 2018 kun steget med 4 medlemmer. Det må vi kunne gøre bedre. Så derfor er det noget bestyrelsen skal kigge på i 2019 om vi kan gøre noget for at få flere medlemmer til.

 

Ungdom

Vi har fået stablet 4 pigehold på benene i klubben og det er vi super glade for. Fedt at vi igen har pigefodbold i klubben.

Der er på U11, U12 og U13 etableret et 8-8 akademi. Tanken bag er at de hold der spiller 8 mands træner sammen for at styrke spillerne.

Der mangler en træner for U15 efter at Sanne er stoppet, men der er fundet en midlertidig løsning, og der arbejdes hårdt på at finde en træner til holdet efter sommerferien.  

 

Senior

Vi er gået fra i efteråret 2017 at være 1 hold til at have 3 hold i efteråret 2018. Det er en stor bedrift, da mange af vores naboklubber har store problemer med bare at stille hold. Der skal lyde en stor tak til trænerne i afdelingen for et kæmpe arbejde. Der er også sket en ændring i træningskulturen. Man er nødt til at træne for at komme på hold. Sådan har det desværre ikke altid været. Derfor er vi også i bestyrelsen glade for at kunne forlænge kontrakten med Jimmi frem til sommeren 2021, og håber de andre i teamet også fortsætter.

 

Sponsor

Stor tak til alle vores sponsorer. I er en god støtte til klubben.

 

Til slut vil jeg runde af med en lille appel. Al begyndelse er svær og det kan af og til være svært at sidde i bestyrelsen, da vi ofte oplever stor utilfredshed, at vi ikke er synlige nok, og der er utrolig meget brok i krogene. Det er jeg godt klar over at det altid vil være der, men det er altid en stor kunst at gøre alle tilfredse, og der er mange hensyn af tage, men vi gør vores bedste. I skal huske at vi som sidder i bestyrelsen gør det frivilligt!!! Vi gør det bedste vi kan, og vi skal lige ind i det – vi har jo også et arbejde, familie, fritidsinteresser ved siden af.

 

Når det er sagt, så er der også mange man rigtig gerne vil takke for det sindssyge gode arbejde I gør for klubben på alle mulige måder, men jeg fik et godt råd om at passe på med at fremhæve nogen, da andre så måske ville føle sig glemt. Så hermed et kæmpe STORT TAK. /Jannie Olsen